เดิน-วิ่ง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ‘สุวัจน์’ ปั้นโคราชเมืองกีฬา

เดิน-วิ่ง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ” นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา’ ปั้นโคราชเมืองกีฬา ดันท่องเที่ยวโต กระตุ้นเศรษฐกิจ

5 เดือนมกราคม 2566 เวลา 15.00-17.30 น.ในNRRU STADIUM มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา “นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ” นายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023” ร่วมพลังเคลื่อน โคราช เมืองกีฬา ช่วยเหลือการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจโคราช

โดยมี โดยมี “ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์” อธิการบดี, “ผศ.ดร.สุดาใจ โล่งนิชชัย” ที่ปรึกษาอธิการบดี นายมนตรี จงวิเศษ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครนครราชสีมา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมทีมคณะบริหารส.ท,ส.จ.พรรคชาติพัฒนากล้า ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“นายสุวัจน์” พูดว่า ในจังหวะที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้อายุครบ 100 ปี ตั้งแต่สมัยเป็นสถานศึกษาฝึกหัด แล้วมาเป็นสถาบันและมาเป็นมหาวิทยาลัย ภารกิจหลัก มหาลัยราชภัฏ คือ การที่จะมีส่วนร่วมสําคัญสำหรับในการพัฒนาท้องถิ่นนอกเหนือจากงานทางด้านวิชาการ แล้วมีความคิดว่า 100 ปีที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา สำหรับเพื่อการมีส่วนร่วมสำหรับในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม จนถึง เป็นจังหวัดที่จัดว่ามีพื้นฐาน มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่ดี

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “NRRU 100th Anniversary RUN 2023”

ถือเป็นการ kick off ของโปรแกรมของมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

  1. เป็นการขับเคลื่อน โคราชเมืองกีฬา ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มาออกกาลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อ สุขภาพ
  2. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา เช่น วัดพระนารายณ์ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์ย่าโม วัดพายัพ เป็นต้น โดยกำหนดให้นักวิ่งวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ
  3. เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองโคราชทั้งในส่วนของการคมนาคมขนส่ง โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของฝากของที่ระลึก

ภารกิจต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจะมีต่อไปนั้น ต้องสอดคล้อง กับรากฐานของโครงการ สำหรับการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ยกตัวอย่างเช่นพื้นฐานของ จังหวัดนครราชสีมาถัดไปนั้น ควรจะเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอปิ้งแน่ๆ เนื่องจากโคราชมีโครงสร้างเบื้องต้นจากภาครัฐ มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง มีมอเตอร์เวย์ถัดไปคนจะมาโคราชก็ไม่ใช่ 4 ชั่วโมงแล้วบางครั้งก็อาจจะเหลือชั่วโมงกว่า ถ้าหากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเสร็จ ความเร็วสูงก็เป็นวิ่งโดยประมาณร้อยกว่ากิโลต่อชั่วโมง ก็อาจจะเหลือแค่ชั่วโมงสิบนาที โดยเหตุนี้ ถัดไปนักลงทุน นักท่องเที่ยวจะมาโคราชเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก็มองดูแล้วว่าต่อไป เอาเรื่องท่องเที่ยวเป็นแกนหลัก ในเรื่องของการวางโครงสร้างรากฐาน สำหรับเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ใส่คล้องกับโครงสร้างเบื้องต้นทางด้านการคมนาคม อย่างขณะนี้ที่ราชภัฏได้ทํามาตลอดก็คือ

โครงการของสวนธรณีโลก นครราชสีมา ได้รับการไตร่ตรองการประเมินเป็น UNESCO Global Geopark ของที่ ประชุมสมาชิกสภาจีโอพาร์คโลก ณ สตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์ค โดยทาง UNESCO จะประกาศผลของการการันตีอย่างเป็นทางการ ในเมษายน 2566 ก็จะเป็นเป็นข่าวใหญ่ ข่าวดีของประเทศไทย

โคราชเมืองกีฬา

และนี่เป็น อีกหน้าที่หนึ่งของมหาลัยราชภัฏ สำหรับการที่จะเข้าไปบริหารสวนธรณีโลก

โดยเชื่อมโยงกับ มรดกโลก ที่เขาใหญ่ เชื่อมโยงกับแหล่งสงวนชีวมณฑลที่สะแกราช ก็เสมือนเป็นยูเนสโก้ รูทติ้ง ทางด้านการท่องเที่ยว โดยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา จะพัฒนาอะไรถัดไป นอกจากงาน ด้านวิชาการแล้ว เราก็จะดูลักษณะเด่นของเมืองนครราชสีมาเพราะว่าในการเติบโตต่อไป มหาวิทยาลัยจะมีส่วนอะไรในการที่จะสนองตอบเบื้องต้นในอนาคตต่อไป

ด้าน “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร เนาวนนท์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บอกว่า ข้อความสำคัญที่จะพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พื้นฐานคือ

1.การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เราปรับโฉมใหม่ มีการทบทวนและสร้างต้นแบบแต่ละพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีนวัตกรรมลงพื้นที่ จึงจะถือได้ว่า เราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.เรื่องของทริปเปิลคราวน์ (Triple Crown) เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยจะร่วมมือกับจังหวัดกับททท. กับภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําเรื่องนี้ ซึ่งตอนนี้เราจัดงบประมาณลงพื้นที่ที่อำเภอขามทะเลสอ 10 ล้านบาท ฉะนั้น เรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องหลักของมหาวิทยาลัยที่จะพลิกโฉม

ส่วนเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้เราพลิกรูปแบบใหม่ว่า กลุ่มเป้าหมายในการเรียนการสอน ที่จะรับมาเป็นนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะเด็ก ม.6 แต่จะเป็นประชาชนทั่วไปจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไลฟ์ long learning ยูนิเวอร์ซิตี้ หรือ รูปแบบหลักสูตรจะเปลี่ยนใหม่ พลิกโฉมใหม่ ตอนนี้ทําไปหลายหลักสูตรแล้ว

“จะพลิกโฉมเรื่องของการปฏิรูปการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้เด็กมีงานทําในระหว่างเรียน ที่เรียกว่า โครงการสหกิจ ซึ่งจะซัพพอร์ตกันในเรื่องนี้ ฉะนั้น รูปแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ได้เน้นเฉพาะวิชาชีพทางด้านครู แต่ตอนนี้มีการเสริมในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ล่าสุด เปิดคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้รับความนิยมมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้เป็นแค่มหาวิทยาลัย เราจึงใช้สโลแกนว่า Beyond the University คือเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” อธิการบดี กล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีกำหนดจัดงาน NRRU 100th Anniversary Run 2023 ขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย NRRU Fun run ระยะ 5 กิโลเมตร เส้นทางภายในมหาวิทยาลัย ปล่อยตัวในเวลา 05.30 น. , NRRU Mini marathon ระยะ 10 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา ปล่อยตัวในเวลา 05.00 น. และวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual run) พร้อมกันนี้ยังมีโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1 , รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลพิเศษ ประเภทวิ่งแฟนซี ผู้ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับ