เปิดแฟ้ม ครม. ตั้ง ‘พีระพันธุ์’เป็นเลขาฯนายกฯ 19 หน่วยงานชง ‘ของขวัญปีใหม่’

ครม.วันนี้ได้ฤกษ์เคาะ แพคเกจ ของขวัญปีใหม่ 66 19 หน่วยงานชงเรื่องให้ ครม.พิจารณา จับตากระทรวงการคลังเสนอ ช้อปดีมีคืน พ่วงมาตรการช่วยกลุ่มเปราะบาง พลังงานดูแลราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือน ฟรีค่าทางด่วน นายกฯขยับหมากการเมืองเสนอ ครม.เคาะ “พีระพันธุ์” นั่งเลขาธิการนายกฯ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 20 ธันวาคมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหม เป็นประธานการประชุมเต็มคณะ ณ อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ดังนี้ก่อนการประชุม ครม.ในเวลา 7.30 น. นายกรัฐมนตรี และภริยา จะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่ออวยพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับเพื่อการประชุม ครม.วันนี้มีวาระการพินิจพิเคราะห์ที่สำคัญหลายวาระ โดยหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเมืองรายงานข่าวกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.สำหรับการแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ได้ลาออกจากการเป็นที่ขอคำแนะนำนายกรัฐมนตรี มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากเลขาฯนายกฯไปเป็นที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี

ของขวัญ ปีใหม่

ดังนี้ ครม.จะมีการพินิจพิเคราะห์วาระสำคัญของรัฐบาล เรื่องการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566

ให้แก่ประชากร โดยจะเสนอเป็นแพคเกจของขวัญสำหรับวันปีใหม่ของรัฐบาลจำนวน 19 หน่วยงาน โดยมาตรการของขวัญสำหรับวันปีใหม่ที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่น กระทรวงการคลัง เสนอมาตรการช้อปดีมีคืน โดยผ่อนปรนภาษีสูงสุดคนละไม่เกิน 4 หมื่นบาท โดยมาตรการจะมีผล 1 ม.ค.-15 เดือนกุมภาพันธ์2566 รวมระยะเวลา 46 วัน และก็มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม

นอกจากนั้นกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาจะเสนอขอขยายเวลาเปิดสถานเริงรมย์ถึง 04.00 น.จากเดิม 02.00 น. ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเศรษฐกิจในภาคกลางคืน โดยปัจจุบันจะเสนอขอเลื่อนเวลาแค่เพียงจ.ภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตอนเทศกาลปีใหม่ นอกนั้น นอกจากนี้จะเสนอของขวัญปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชนร่วมกับ โครงการอื่นๆ ดังเช่นว่า พวกเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ปริมาณ 1.5 ล้านสิทธิ ใช้งบประมาณอยู่ที่ 5,400 ล้านบาท ส่วนอีก 3,300 ล้านบาท จะใช้ทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทย

กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ ทางหลวงพิเศษ เลข 9 ภายในระยะเวลาที่ระบุ (ฉบับที่..) พุทธศักราช..(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของปี พ.ศ.2566)

กระทรวงพลังงาน เสนอการขยายช่วงเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาแก๊สปิโตรเหลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับความ ช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงมหาดไทยเสนอ มาตราการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนขนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับค่า ไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2565

กระทรวงการคลังเสนอการทบทวน มติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับแต่งหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ผู้ประกอบธุรกิจกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับแก้ใหม่) กระทรวงสาธารณะสุขเสนอขอความเห็นแนวทางทำงาน กรอบงบประมาณ การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ญี่ปุ่น

เปิดแฟ้ม ครม.

กระทรวงพลังงาน เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม 2559

เพื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยุติการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านจันเดย์

กระทรวงพัฒนาสังคม เสนอฯการจัดทำโครงการบ้านพักเจ้าหน้าที่รัฐ (บ้านหลวง) ของกระทรงพัฒนาสังคม และความมั่นคงยั่งยืนของผู้คน ภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาที่พักอาศัยระยะ 20 ปี (พุทธศักราช2560 – พุทธศักราช2579)

กระทรวงพัฒนาสังคมเสนอฯวาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ( พม.)

กระทรวงการต่างแดนเสนอแนวทางปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับ และคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ.2564 – 2568)

วาระเพื่อทราบที่น่าดึงดูดตัวอย่างเช่น รายงาความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานองค์ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุม อเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สรุปผลการทำงานเรื่องร้องเรียน และรับความเห็นจากประชากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง รองนายกรัฐมนตรี ศอ.บต. เสนอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)