ใช้สิทธิคนละครึ่ง 38 ล้านคนกระจาย 3.9 หมื่นล้านบาท

Oct 18, 2022 Default

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยออกมาว่า

การใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3, โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 วันที่ 1 ก.ย.-16 ต.ค. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการ 38.21 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 39,681 ล้านบาท

“เมื่อจำแนกประเภทการใช้จ่ายพบว่า 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร{สวัสดิการ|ผลประโยชน์{แห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 13.13 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 4,999 ล้านบาท 2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิ 1.06 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 371 ล้านบาท 3.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ 24.02 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 34,310 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ราษฎรจ่าย 17,461 ล้านบาท เงินที่รัฐร่วมจ่าย 16,848 ล้านบาท”

คนละครึ่ง

“โครงการคนละครึ่งมีผู้ใช้สิทธิครบ 800 บาทแล้ว 8.75 ล้านคน ส่วนที่เหลือสามารถใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

ส่วนในกรณีที่สำนักงบประมาณ ได้ตระเตรียมวงเงิน เพื่อจัดการโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 6 ตอนนี้ไม่ทราบเนื้อหา เชื่อว่าแต่ละกระทรวงกำลังจัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งค่อยภาระพลเมือง และกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ด้านในเดือน พฤศจิกายนนี้ จะมีความชัดเจน”

เวลาที่การรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 หรือบัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-17 ต.ค. มีประชากรลงทะเบียน 21,526,830 ราย ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้จนกระทั่งวันที่ 31 ต.ค.นี้.